Frysin

Personuppgiftspolicy

1. Introduktion

1.1. Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) gäller vid BAL Engineering AB, Box 1006, 475 22 Öckerö, organisationsnummer 559035-1358, info@frysin.se (”Frysin”, ”Vi”, ”Vår”, ”Oss”), tillhandahållande av en digital applikation för registrering, kontroll och hantering av livsmedel som förvaras i frysar (”Tjänsten”, ”Appen”).

1.2. Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla Våra erbjudanden/produkter/tjänster och är därför personuppgiftsansvariga enligt Personuppgiftslagen (”Personuppgiftsansvarig”). Som följd av detta är Vi ansvariga för att behandlingen av personuppgifterna följer tillämplig lag.

1.3. Med personuppgifter syftar vi på all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (”Personuppgifter”). Personuppgifter kan t.ex. vara namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, IP-adress, geografisk information om var en fysisk person befinner sig och fotografier av en fysisk person.

1.4. Genom att klicka ”Jag accepterar” i registreringsflödet på Vår hemsida www.frysin.se (”Hemsida”) accepterar du Vår behandling av dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

1.5. Du har rätt att avstå från behandling av dina Personuppgifter och du har rätt att närsomhelst återta ditt samtycke till Vår behandling av dina Personuppgifter genom att kontakta Oss eller genom att avbryta ditt abonnemang hos Oss. För mer information om uppsägning av abonnemang, vänligen se våra Villkor.

2. Om information som behandlas av Oss

2.1. För att Vi ska kunna leverera, driva och förbättra Tjänsten behandlar Vi vissa av dina Personuppgifter från och med att du börjar abonnera på Tjänsten, och löpande under ditt abonnemang. De personuppgifter vi samlar in är:

i. Din e-mailadress.
ii. IP-adress

2.2. Vänligen notera att Vi inte kan tillhandahålla Tjänsten om Vi inte får samla in och hantera Personuppgifter.

2.3. Vi i samlar in information genom tekniska lösningar såsom Cookies, Pixlar och lokal lagring (t.ex. genom din webbläsare eller tekniska enhet). För mer information om hur vi använder systemteknologier och analysverktyg samt hur du kan motverka användningen av Cookies, läs vår Cookie Policy som du hittar här.

3. Syftet bakom behandlingen av information och Personuppgifter

3.1. Syftet med att samla in och behandlar dina Personuppgifter är att kunna tillhandahålla en kvalitativ och användarvänlig Tjänst och upplevelse, samt att utveckla, förbättra och skräddarsy Tjänsten och dess funktioner. Ytterligare ett syfte med behandlingen av Personuppgifter är att möta lagstadgade krav avseende bl.a. säkerhet.

3.2. Vi behandlar även dina Personuppgifter för att tillhandahålla bättre och mer specialanpassade erbjudanden och tjänster. Dina Personuppgifter kan därför t.ex. hanteras, sammanföras, segmenteras och analyseras för att ge dig information, erbjudanden eller rekommendationer på varor och tjänster genom riktad marknadsföring som är skräddarsydd efter t.ex. dina användarinställningar, dina användarvanor, behov och/eller livsstil.

3.3. Vi kommer hålla dig uppdaterad om alla förbättringar eller tilläggsfunktioner som kan tillkomma Tjänsten genom att skicka ut ett återkommande nyhetsbrev. Om du inte vill ta emot vårt nyhetsbrev, eller någon annan riktad marknadsföring från oss, så har du rätt att avsäga dig detta genom att kontakta oss och be oss sluta skicka dig vårt nyhetsbrev.

4. Personuppgiftsbiträden och externa parter

4.1. Vi arbetar alltid för att, i största möjligaste mån, uppnå och upprätthålla en adekvat nivå av säkerhet för Personuppgifter, såsom också krävs av lag.

4.2. För att kunna erbjuda Tjänsten använder vi oss av underleverantörer inom olika teknikområden, som t.ex. för kontinuerlig utveckling och förbättring av tjänsten, med verksamhet både inom och utom EU/EES (”Partners”). Vid behov skickar vi Personuppgifter till våra Partners och de kan därmed komma att lagra och behandla dessa Personuppgifter antingen inom eller utom EU/EES.

4.3. Oavsett vilken modell för lagring och behandling av Personuppgifterna som våra Partners använder är det alltid Vi, som personuppgiftsombud, som är ytterst ansvarig för att behandlingen följer lag.

4.4. Vi kan komma att överföra, avslöja och dela dina Personuppgifter till våra Partners eller andra externa aktörer (”Externa Aktörer”) med verksamhet inom och utom EU/EES i syfte att tillhandahålla bättre och mer specialanpassade erbjudanden och tjänster. Dina Personuppgifter kan därför t.ex. komma att hanteras, sammanföras, segmenteras och analyseras av våra Partners eller Externa Aktörer för att ge dig information, erbjudanden eller rekommendationer på varor och tjänster genom riktad marknadsföring, från våra Partners eller Externa Aktörer, som är skräddarsydd efter t.ex. dina användarinställningar, dina användarvanor, behov och/eller livsstil. Som en följd av Parternas och de Externa Aktörernas geografiska säte kan du få ett minskat juridiskt skydd för dina Personuppgifter.

Den Personuppgiftspolicy som gäller för Externa Aktörer kommer gälla för deras hantering av dina Personuppgifter. Genom att acceptera denna Personuppgiftspolicy förstår du och accepterar detta.

4.5. Personuppgifter kan komma att avslöjas om det är nödvändigt för att följa tillämplig lag eller andra legala krav från myndigheter, för att bevara Våra juridiska intressen eller för att upptäcka, förebygga och uppmärksamma bedrägeri och andra säkerhets- eller tekniska frågor.

4.6. Genom att klicka på ”Jag accepterar”-knappen när du tecknar ett abonnemang på Hemsidan/i Appen så samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att överföras, delas med, behandlas och lagras av Våra Partners eller Externa Aktörer med verksamhet inom och utom EU/EES, så som vi beskrivit i denna Personuppgiftspolicy.

5. Ändringar till denna Personuppgiftspolicy

5.1. Om vår Personuppgiftspolicy skulle ändras så kommer vi informera dig om det via vår Hemsida www.frysin.se. Väsentliga ändringar kommer annonseras genom vårt nyhetsbrev. Skulle vi enligt lag behöva ditt medgivande till ändringarna kommer det inhämtas innan ändringarna genomförs.

5.2. Du kan närsomhelst säga upp ditt abonnemang av Tjänsten genom vår Hemsida. Vid uppsägning kommer ditt användarkonto vara tillgängligt att använda för den period som du redan betalat. Därefter avslutas ditt användarkonto och din data och dina Personuppgifter raderas.

6. Skydd för information

6.1. Det är viktigt för Oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina Personuppgifter. Vi tillämpar därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina Personuppgifter från obehöriga ändringar, obehörig åtkomst och att de felaktigt raderas.

7. Övrig information

7.1. Vi ansvarar för att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig och gällande lagstiftning. Du har rätt att, en gång per kalenderår och genom skriftlig ansökan till info@frysin.se, kostnadsfritt kräva ut information om vilka av dina Personuppgifter som vi behandlar. Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera personuppgifter som är inkorrekta.

7.2. Frysin har rätt att överlåta och upplåta alla, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter under detta avtal (Våra Villkor och Personuppgiftspolicyn). Frysin har också rätt att använda sig av underleverantörer vid utförandet av sina åtaganden under detta avtal.

7.3. Skulle Frysins ägarstruktur ändras så har Frysin rätt att överlåta dina Personuppgifter, ditt abonnemang och ditt användarkonto till ny juridisk person med ansvar för att fortlöpande tillhandahålla dig Tjänsten. Den nya juridiska personen/erna som kommer ansvara för behandlingen av dina personuppgifter, ditt abonnemang och ditt användarkonto efter sådan överlåtelse måste följa de rättigheter och skyldigheter som gäller genom denna Personuppgiftspolicy.

7.4. Originalversionen av denna Personuppgiftspolicy är skriven på svenska. Skulle annan motsvarande policy på annat språk stå i strid med den svenska versionen ska den svenska versionen ha tolkningsföreträde.

7.5. Du är välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du önskar begära utdrag ur våra register av vår hantering av dina personuppgifter.